Оставштина

Електротехника

Збирка предмета из области електротехнике, нумеричке ознаке Т:25, садржи седамдесет и шест различитих експоната који припадају следећим подручјима: електрични мерни инструменти, електрична изолација, пренос ектричне енергије, медицински инструменти, електрични уређаји и њихови делови.

У овој збирци најбројнији су изолатори (26 предмета) и инструменти за мерење вредности електричних величина напона, струје и отпорности (15 експоната). Такође, ту су и кондензатори, електрични грејачи, узорци електричних каблова, калеми танке жице, котури изолационе траке, као и стони позивни тастер. Предмети су коришћени у лабораторијским испитивањима електричних појава, као и за испитивање карактеристика рада електричних машина.

Image

Поједини оригинални предмети (носачи, гумени елементи, изолатори и сл.) сачувани су у два или више примерака идентичних по димензијама и карактеристикама материјала, па збирка укупно има 109 појединачних примерака.

Међу сачуваним оригиналним артефактима издвајају се два предмета: одсечак кабла са Нијагаре и елиминатор статичког електрицитета.

Подкатегорије