Преузмите нашу мобилну апликацију

Апликацију нашег Музеја можете преузети са Google Play и App Store продавница. Осим информација о самом Музеју, последња верзија апликације садржи опцију QR читача - који можете применити на експонатима у нашој сталној поставци.

Настојимо да апликацију и даље развијамо са сваком наредном верзијом.

Подкатегорије