Никола Тесла

25.09.2021

Изложба у Трсту

Image

У једном од простора старе тршћанске луке (Magazzino 26) који је Општина Трст обновила за потребе културних манифестација, 18. септембра 2021. године је отворена изложба Музеја Николе Тесле „Никола Тесла: Човек из будућности“, у сарадњи са Удружењем српске културне омладине. Изложба хронолошки приказује Теслин живот и различите области научног рада, од рођења 1856. године у Смиљану, преко године школовања проведених у Европи, првих запослења и иновативних идеја, до одласка у САД и најплоднијег периода Теслиног рада чији је резултат велики број изума, нових техничких решења формулисаних и заштићених кроз преко 300 регистованих патената. Податке о Теслином животу и кључне области Теслиног научног рада илуструје велики број фотографија и докумената из Теслине заоставштине који се данас чувају у Музеју Николе Тесле у Београду, а посебну пажњу посетилаца привући ће интерактивни модели Теслиних изума. У оквиру изложбеног простора приказиваће се и филм „Никола Тесла – дух, дело, визија“ који је преведен на италијански језик. Изложба је презентована на три језика: италијански, енглески и српски. Изложба је подржана од стране Општине Трст, Конзулата Републике Србије у Италији, Министарство културе и информисања Републике Србије, и многих других партнера из јавног и приватног сектора. Изложба ће бити отворена до 10. октобра 2021. године.