Оставштина

Књиге

Иако књижни фонд није велики, разнородан је по садржају и облику. Овде се могу наћи речници и енциклопедије, књижевна дела, инжењерски приручници, научне расправе, сепарати, али и бројни произвођачки каталози који нису издвојени у засебне групе, управо због величине фонда. Више од 80% фонда је на страним језицима, од тога око 70% чине монографске публикације на енглеском језику. Велики број књига садржи посвету дародаваца.

Image

Подкатегорије