Оставштина

Часописи

Као и у књижном фонду, у часописима и новинама постоје разноврсни садржаји: од референтних и стручних до научно-популарних, од дневнополитичких до забавних и хумористичких. Када се упореди број свезака и број наслова (приближно 3,3 свеске по наслову), може се закључити да постоји велики број часописа који имају чак само један број у фонду. Ово је вероватно последица одлуке самог Тесле да се чувају само они примерци који имају неки прилог који га је интересовао. С друге стране, поједини бројеви часописа сачувани су у великом броју примерака.

Image

Тако је, на пример, Тајм од 20. 07. 1931. у коме је штампани интервју са Теслом поводом његовог 75. рођендана, са његовим портретом на насловној страни, сачуван у 22 примерка. За серијске публикације из Теслине заоставштине урађен је комплетан топографски каталог као и абецедни каталог у облику картотеке.

Подкатегорије