Оставштина

Теслина библиотека

У посебном фонду под називом – Лични фонд Николе Тесле, налазе се монографске и серијске публикације из Теслине заоставштине и бројни делимично укоричени новински исечци. Због своје изузетне важности они се третирају као посебна целина овог Фонда (Теслини новински исечци).

Личну библиотеку Николе Тесле чини 905 наслова (1172 примерка) монографских публикација (књига), 347 наслова периодичних публикација (часописа и новина) са 2435 појединачних свезака.

Image

Подкатегорије