18.09.2021.

Распоред стручног вођења тура

 
19.09.2021.
 
10:00 - Енглески
11:00 - Енглески
12:00 - Српски
13:00 - Енглески
14:00 - Енглески
15:00 - Српски
16:00 - Енглески
17:00 - Енглески
18:00 - Затворено
19:00 - Затворено
21.09.2021.
 
10:00 - Без водича
11:00 - Без водича
12:00 - Енглески
13:00 - Енглески
14:00 - Енглески
15:00 - Српски
16:00 - Енглески*
17:00 - Затворено
18:00 - Затворено
19:00 - Затворено
22.09.2021.
 
10:00 - Без водича
11:00 - Без водича
12:00 - Енглески*
13:00 - Српски*
14:00 - Енглески
15:00 - Енглески
16:00 - Енглески
17:00 - Енглески
18:00 - Затворено
19:00 - Затворено
23.09.2021.
 
10:00 - Без водича
11:00 - Без водича
12:00 - Енглески
13:00 - Енглески
14:00 - Енглески
15:00 - Српски
16:00 - Енглески
17:00 - Енглески*
18:00 - Затворено
19:00 - Затворено
24.09.2021.
 
10:00 - Без водича
11:00 - Без водича
12:00 - Енглески
13:00 - Српски*
14:00 - Енглески
15:00 - Енглески
16:00 - Енглески*
17:00 - Затворено
18:00 - Затворено
19:00 - Затворено

* Резервисано за већу групу посетилаца (више од 30)