14.06.2021.

Распоред стручног вођења тура

 
15.06.2021.
 
10:00 - Без водича
11:00 - Без водича
12:00 - Енглески
13:00 - Српски
14:00 - Енглески
15:00 - Српски
16:00 - Енглески
17:00 - Затворено
18:00 - Затворено
19:00 - Затворено
16.06.2021.
 
10:00 - Без водича
11:00 - Без водича
12:00 - Енглески
13:00 - Српски
14:00 - Енглески
15:00 - Српски
16:00 - Енглески
17:00 - Затворено
18:00 - Затворено
19:00 - Затворено
17.06.2021.
 
10:00 - Без водича
11:00 - Без водича
12:00 - Енглески
13:00 - Српски
14:00 - Енглески
15:00 - Српски
16:00 - Енглески*
17:00 - Затворено
18:00 - Затворено
19:00 - Затворено
18.06.2021.
 
10:00 - Без водича
11:00 - Без водича
12:00 - Енглески
13:00 - Српски
14:00 - Енглески
15:00 - Српски
16:00 - Енглески
17:00 - Затворено
18:00 - Затворено
19:00 - Затворено
19.06.2021.
 
10:00 - Затворено
11:00 - Затворено
12:00 - Енглески
13:00 - Српски
14:00 - Енглески
15:00 - Српски
16:00 - Енглески
17:00 - Затворено
18:00 - Затворено
19:00 - Затворено
20.06.2021.
 
10:00 - Затворено
11:00 - Затворено
12:00 - Енглески
13:00 - Српски
14:00 - Енглески
15:00 - Српски
16:00 - Енглески
17:00 - Затворено
18:00 - Затворено
19:00 - Затворено

* Резервисано за већу групу посетилаца (више од 30)