29.11.2021.

Распоред стручног вођења тура

 
02.12.2021.
 
10:00 - Без водича
11:00 - Без водича
12:00 - Енглески
13:00 - Енглески
14:00 - Енглески
15:00 - Српски
16:00 - Енглески
17:00 - Затворено
18:00 - Затворено
19:00 - Затворено
03.12.2021.
 
10:00 - Без водича
11:00 - Без водича
12:00 - Енглески
13:00 - Енглески
14:00 - Српски*
15:00 - Енглески
16:00 - Енглески
17:00 - Затворено
18:00 - Затворено
19:00 - Затворено
04.12.2021.
 
10:00 - Енглески
11:00 - Енглески
12:00 - Српски
13:00 - Енглески
14:00 - Српски
15:00 - Енглески
16:00 - Српски*
17:00 - Енглески
18:00 - Затворено
19:00 - Затворено
05.12.2021.
 
10:00 - Енглески
11:00 - Српски
12:00 - Енглески
13:00 - Српски
14:00 - Енглески
15:00 - Српски
16:00 - Енглески
17:00 - Српски
18:00 - Затворено
19:00 - Затворено

* Резервисано за већу групу посетилаца (више од 30)