22.03.2019.

Распоред стручног вођења
за 23.03. и 24.03.

 

23.03.2019. 24.03.2019.
   
10:00 - Енглески 10:00 - Српски
11:00 - Српски 11:00 - Енглески*
12:00 - Енглески 12:00 - Српски
13:00 - Енглески* 13:00 - Енглески
14:00 - Енглески 14:00 - Енглески
15:00 - Српски* 15:00 - Енглески
16:00 - Енглески 16:00 - Енглески
17:00 - Енглески 17:00 - Енглески
18:00 - Енглески 18:00 - Српски
19:00 - Енглески 19:00 - Енглески

* Резервисано за већу групу посетилаца (више од 30)