24.07.2021.

Распоред стручног вођења тура

 
27.07.2021.
 
10:00 - Без водича
11:00 - Без водича
12:00 - Енглески*
13:00 - Енглески
14:00 - Енглески
15:00 - Српски
16:00 - Енглески
17:00 - Затворено
18:00 - Затворено
19:00 - Затворено
28.07.2021.
 
10:00 - Без водича
11:00 - Без водича
12:00 - Енглески
13:00 - Енглески
14:00 - Енглески
15:00 - Српски
16:00 - Енглески
17:00 - Затворено
18:00 - Затворено
19:00 - Затворено
29.07.2021.
 
10:00 - Без водича
11:00 - Без водича
12:00 - Енглески
13:00 - Енглески
14:00 - Енглески
15:00 - Српски
16:00 - Енглески
17:00 - Затворено
18:00 - Затворено
19:00 - Затворено
30.07.2021.
 
10:00 - Без водича
11:00 - Без водича
12:00 - Енглески
13:00 - Енглески
14:00 - Енглески
15:00 - Српски
16:00 - Енглески
17:00 - Затворено
18:00 - Затворено
19:00 - Затворено

* Резервисано за већу групу посетилаца (више од 30)