Посета

Приступачност

У погледу обезбеђивања приступачности музејске поставке лицима са инвалидитетом и посебним потребама, Музеј Николе Тесле предузима следеће мере:

- За особе са инвалидитетом и за њихове пратиоце улаз у музеј је бесплатан

- За слепа и слабовида лица обезбеђени су флајери исписани Брајевим писмом и звучне туре (водич демонстратор), као и филм чији садржај излаже спикер на српском и енглеском језику;

- За особе оштећеног слуха обезбеђен је штампани материјал на поставци, као и детаљније информације доступне путем QR кодова, а филм који се приказује на сталној поставци титлован је на 11 језика;

- За лица којима је отежано кретање обезбеђена је физичка помоћ два дежурна лица;

- Организују се посебно прилагођене туре за особе са различитим специфичним потребама

Подкатегорије