О нама

Документа


Решење из АПР-а

Решење из АПР-а


План јавних набавки за 2023. годину

План јавних набавки за 2023. годину


Финансијски план за 2023. годину

Финансијски план за 2023. годину


Коначно коригован финансијски план за 2022. годину

Коначно коригован финансијски план за 2022. годину


Завршни рачун за 2022. годину

Завршни рачун за 2022. годину


Финансијски план за 2022. годину

Финансијски план за 2022. годину


Коначни финансијски план за 2022. годину

Коначни финансијски план за 2022. годину


Финансијски план за 2022. годину

Финансијски план за 2022. годину


Статут о изменама и допунама

Статут о изменама и допунама


Правилник о стручном оспособљавању и усавршавању запослених у Музеју Николе Тесле

Правилник о стручном оспособљавању и усавршавању запослених у Музеју Николе Тесле


Правилник о безбедности информационо-комуникационих система

Правилник о безбедности информационо-комуникационих система


Правилник о поступку утврђивања испуњености услова за исплату стимулативног увећања плата запослених

Правилник о поступку утврђивања испуњености услова за исплату стимулативног увећања плата запослених


Правилник о споровођењу конкурса за ауторска права

Правилник о споровођењу конкурса за ауторска права


Завршни рачун за 2021. годину

Завршни рачун за 2021. годину


Статут

Статут Музеја Николе Тесле 2021.


Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Музеју Николе Тесле

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Музеју Николе Тесле


Правилник о условима и начину коришћења службеног возила

Правилник о условима и начину коришћења службеног возила


Правилник о трошковима репрезентације Музеја Николе Тесле

Правилник о трошковима репрезентације Музеја Николе Тесле


Правилник о интерном финансијском управљању и контроли

Правилник о интерном финансијском управљању и контроли


Правилник о буџетском рачуноводству у Музеју Николе Тесле

Правилник о буџетском рачуноводству у Музеју Николе Тесле


Правилник о утврђивању критеријума за стимулативно увећање плате запослених

Правилник о утврђивању критеријума за стимулативно увећање плате запослених


Правилник о заштити података личности

Правилник о заштити података личности


Правилник о депоу

Правилник о депоу


Правилник о ближем уређивању поступака јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступака јавне набавке

Подкатегорије