Оставштина

Вариа

Image

У оквиру класификационе групе – Вариа – смештени су сви документи који по својим карактеристикама и садржини не припадају ниједној од претходних класификационих група докумената из Теслине оставштине. Према последњој ревизији има их укупно 3.793.

У оквиру класификационе групе – Вариа – смештени су сви документи који по својим карактеристикама и садржини не припадају ниједној од претходних класификационих група докумената из Теслине оставштине. Према последњој ревизији има их укупно 3.793.

Подкатегорије