Оставштина

Планови и цртежи

Image

У оквиру класификационе групе – Планови и цртежи – налази се грађа која је уско повезана са класификационом групом – Делатност. Међутим, због своје величине и форме за одлагање и чување издвојена је из научног рада. Теслини планови и цртежи су различитог формата и израђени су на различитим врстама папира. Према последњој ревизији има их укупно 1.623.

Подкатегорије