Оставштина

Слајдови

Image

У оквиру Теслине заоставштине сачувана су и 172 слајда. Слајдови су стаклени негативи који су коришћени као пратеће илустрације приликом Теслиног сведочења на суду. Од Теслиног времена до данас, чувани су у наменски направљеним дрвеним кутијама, тако да нису претрпели никаква оштећења, а сачувана је и оригинална нумерација и редослед слајдова.

Слајдови приказују техничке цртеже Теслиних изума, илустрације преузете из књига и часописа у којима су објављени Теслини текстови, фотографије изума или њихових подсклопова, изглед Теслиних лабораторија и извођење експеримената у њима. Неки од фотографисаних мотива сачувани су и као позитив фотографије.

Подкатегорије