Оставштина

Плоче

Image

У оквиру Теслине заоставштине сачувано је 270 фото плоча. Фото плоче представљају стаклене негативе који су у његово време чувани како би се могле направити додатне копије фотографија или за потребе каснијег објављивања у књигама и часописима.

Имају веома висок квалитет фотографског записа, али су због ломљивости стакла и природе фотографског записа веома осетљиве на механичке и хемијске утицаје и светлост.

Мотиви на фото плочама приказују научников рад у области технике слабих и јаких струја, Теслин рад у области машинства, изглед његових лабораторија, фотографисане текстове и цртеже.

Подкатегорије