Оставштина

Фото материјал

Image

Фото материјал из заоставштине Николе Тесле једна је од класификационих група у оквиру Личног фонда Николе Тесле.

Фото материјал је подељен, по врсти носиоца информације на фотографије, слајдове и фото плоче.Фото материјал из ове колекције пружа могућност да се чувени изумитељ и његов научни рад боље изуче и популаризују.

Због специфичности материјала и технике, иако сврстан у архивску грађу, фотографски материјал је по многим параметрима засебна група и захтева другачији третман у смислу обраде, смештања, услова чувања и метода конзервације.

Највећи број сачуваних фото записа приказује Теслине изуме из области ниских и високих струја, као и рад у области машинства, његове лабораторије, портретне и групне фотографије, фотографије његових рођака, пословних сарадника и пријатеља.

У Музеју се чува 976 позитив фотографија, 270 фото плоча и 172 слајда.

Подкатегорије